Mohim Përgjegjësie

MR-REHAB-logo-white

Qendra Ndërkombëtare e Rehabilitimit Nënë Teresa në Shqipëri për Fëmijët Ukrinas të Dëmtuar nga Lufta (MT REHAB) operohet nga The Soul of Ukraine Foundation, Inc, Inc., një degë në SHBA e Fondacionit Bamirës Ndërkombëtar “Shpirti i Ukrainës”.

The Soul of Ukraine Foundation, Inc., është një organizatë bamirëse e Seksionit 501(c)(3), EIN 47-3423173. Të gjitha donacionet konsiderohen si të zbritshme nga taksat, përveç çdo kufizimi të aplikueshëm për zbritshmerinë e një tatimpaguesi të veçantë. Asnjë produkt ose shërbim nuk u ofrua në këmbim të kontributit tuaj.

Informacioni i ofruar në faqen tonë të internetit është vetëm për qëllime të përgjithshme dhe nuk duhet të konsiderohet si këshillë profesionale.

Qendra Ndërkombëtare e Rehabilitimit Nënë Teresa nuk mund të mbajë përgjegjësi për çfarëdo veprimi të ndërmarrë bazuar në informacionin e ofruar në faqen tonë të internetit.