Rregullat Tona

MR-REHAB-logo-white

Regjistrimi për Kursin e Rehabilitimit Tre-Mujor për Fëmijë me Aftësi të Kufizuara

Mbani kontakte për një njoftim zyrtar lidhur me datën e hapjes së Qendrës Ndërkombëtare të Rehabilitimit e quajtur pas Nënë Terezës, së bashku me udhëzimet e detajuara për pranimin.

Ju lutemi, vini re se vetëm përfaqësuesit tanë zyrtarë të listuar në seksionin “Stafi Ynë” kanë leje të pranojnë aplikacione për fëmijët që kërkojnë rehabilitim. Qendra jonë nuk ka dhënë autorizim për tjetër individë apo entitete për t’u paraqitur në emër tonë.

Kursi i rehabilitimit do të ofrohet plotësisht falas.

Ne po kërkojmë aktivisht dhurues të mëshirshëm, kontributet e të cilëve do të ndihmojnë në shpejtësimin e hapjes së qendrës sonë.

Ndihmoni ne të bëjmë ndryshim sot!