Termat Dhe Kushtet

MR-REHAB-logo-white

Këtu janë kushtet dhe kushtetutat e Qendrës Ndërkombëtare të Rehabilitimit të Nënë Terezës në Shqipëri nën menaxhimin e Fondacionit Soul of Ukraine, Inc., i dedikuar rehabilitimit psikologjik të fëmijëve ukrainas të cilët janë përndjekur nga lufta në Ukrainë:

Gjuha e Respektuar dhe Inkluze:

— Jemi të përkushtuar për të përdorur gjuhë të respektuar dhe të inkluar në të gjithë faqen tonë në internet.
— Do të shmëtojmë përdorimin e termave pejorative ose gjuhës që mund të stigmatizojë ose të diskriminojë individët me aftësi të kufizuara ose çdo grup tjetër.

Privatësia dhe Konfidencialiteti:

— Jemi të angazhuar për të ruajtur privatësinë dhe konfidencialitetin e të gjithë fëmijëve dhe familjeve të përfshira në programet tona.
— Çdo informacion personal i mbledhur në faqen tonë në internet do të trajtohet dhe mbrohet me kujdes maksimal.

Djegia e Përdoruesit:

— Presim që të gjithë përdoruesit të angazhohen me respekt ndaj njëri-tjetrit në faqen tonë në internet dhe në çdo platformë të lidhur.
— Nuk do të tolerohen dhunimi, gjuha e keqe ose çdo formë tjetër e sjelljes diskriminuese.

Pronësia Intelektuale:

— Të gjithë përmbajtja, përfshirë tekst, imazhe dhe multimedië, në faqen tonë në internet mbrohet nga të drejtat e autorit dhe ligjet e pronësisë intelektuale.
— Përdorimi i paautorizuar, riprodhimi ose shpërndarja e çdo përmbajtjeje pa lejen tonë paraprake është kategorikisht i ndaluar.

Saktesia e Përmbajtjes:

— Ne stremtojmë për të siguruar informacion të sakta dhe të azhurnuar në lidhje me aktivitetet, shërbimet dhe ngjarjet tona.
— Ne rishikojmë dhe azhurnojmë rregullisht përmbajtjen tonë për të garantuar saktesinë dhe rëndësinë.

Lidhjet e Jashtme:

— Ne nuk jemi përgjegjës për përmbajtjen ose praktikat e privatësisë në çdo faqe të jashtme të lidhur nga faqja jonë në internet.
— Ne këshillojmë përdoruesit të rishikojnë politikat e privatësisë dhe kushtet e përdorimit të çdo faqeje të jashtme që ata vizitojnë.

Dhurimet dhe Fondoskrimi:

— Ne ofrojmë udhëzime të qarta dhe instruksione për dhurimet në faqen tonë në internet, duke përfshirë çdo informacion ligjor ose fiskal të rëndësishëm.
— Jemi të përkushtuar për transparencë dhe do të zbulojmë si përdoren fondet e dhuruara për të mbështetur programet e rehabilitimit për fëmijët.

Kontakti dhe Mbështetja:

— Ne ofrojmë disa mënyra për të na kontektuar, përfshirë bisedën në mesazhër, adresën e emailit dhe numrin e telefonit.
— Jepen udhëzime të qarta për të kërkuar mbështetje ose ndihmë nga qendra jonë.

Mërzitjet:

— Informacioni i dhënë në faqen tonë në internet është për qëllime të përgjithshme vetëm dhe nuk duhet të konsiderohet si këshillë profesionale.
— Qendra Ndërkombëtare e Rehabilitimit Nënë Terezës nuk mund të mbajë përgjegjësi për çdo veprim të ndërmarrë bazuar në informacionin e dhënë në faqen tonë në internet.

Qasja e Mundshme:

— Ne stremtojmë për të bërë faqen tonë në internet të qashtëshme për individët me aftësi të kufizuara duke ndjekur udhëzimet dhe standardet e qasjes në internet.
— Ne ofrojmë tekst alternativ për imazhe, tituj për video dhe sigurojmë kompatibilitet me teknologjitë e ndihmës.

Këto rregulla reflektojnë përkushtimin e Qendrës Ndërkombëtare të Rehabilitimit Nënë Terezës për të krijuar një mjedis online të respektueshëm, të përfshirë dhe të informuar.